Greenfeeregeling

BEZOEKERSREGELING EN GREENFEE

Bezoekers die op ons complex willen golfen, mogen dat alleen doen in gezelschap van een clublid. De baan is te compact om bezoekers veilig alleen te laten spelen.
• Zij moeten NGF-lid zijn (verzekeringsvoorwaarde).
• Zij betalen een greenfee van € 15,-

Besluit de bezoeker dat hij/zij lid wil worden van onze vereniging, dan wordt de in dat jaar betaalde greenfee in mindering gebracht op de te betalen contributie.
Een bezoeker mag slechts drie keer per jaar greenfeespeler zijn.

Een uitzondering op deze algemene greenfeeregeling geldt voor deelname van niet-leden aan wedstrijden waarbij speciale regelingen van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld door de club georganiseerde invitatie/vrienden/vriendinnenwedstijden. Daarnaast mogen leden in beperkte mate directe familieleden die niet ouder zijn dan 13 jaar onder hun begeleiding op de baan laten golfen. In deze gevallen is geen greenfee verschuldigd. Hierbij wordt nadrukkelijk vermeld dat Golfclub Marienweide GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID aanvaardt voor schade door deze kinderen aan lijf of goed van anderen aangericht, terwijl schade door deze minderjarigen aan eigendommen van de vereniging aangericht, op de begeleidende (groot)ouder zal worden verhaald.

De greenfee dient te worden afgedragen aan de betreffende wedstrijdcommissie, indien van toepassing, of te worden overgemaakt naar de bankrekening van Golfclub Mariënweide (NL81 RABO 0324470096) onder vermelding van ‘greenfee’ en de naam van de betreffende persoon.

 

 

In/Uitloggen

Hoofdsponsor

Copyright © Golfclub Mariënweide