tijdelijke plaatselijke regels

 

ter voorkoming van Corona-besmetting

Deze regels gelden tot nader order voor alle qualifying ronden en clubwedstrijden en worden aanbevolen voor alle andere ronden, naast de door de overheid opgelegde (verplichte) algemene regels conform het COVID-19 protocol.

Regel 3.3b van gewijzigde toepassing uitwisselen scorekaarten

In afwijking van Regel 3.3b houden de spelers zelf de score bij op de eigen scorekaart. Ter controle houden de spelers daarnaast op de eigen kaart de score bij van de speler voor wie zij als marker optreden.
Na afloop van de ronde hoeft de scorekaart niet medeondertekend te worden door de marker; een heldere mondelinge of digitale accordering door de marker volstaat.

Alleen eigen bal aanraken

Spelers moeten ervoor zorgen alleen zelf de eigen bal of golfclub aan te raken of op te pakken. Een opgegeven bal mag alleen door een andere speler worden teruggebracht naar de speler door deze, zonder hem aan te raken, met een voorzichtige rollende slag terug te slaan naar die speler of deze op te pakken met een ballen-/stokkendoek.

Regel 13.2b vervalt (vlaggenstok wegnemen)

Op geen enkel moment mag een speler de vlaggenstok aanraken of uit de hole nemen. De bal moet dus altijd worden uitgeholed met de vlaggenstok in de hole.
Door een verhoging die is aangebracht in de holes is het mogelijk om de bal uit de hole te nemen, zonder de vlaggenstok aan te raken (alleen te doen door de speler zelf). Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf.*
Indien de spelers de vlaggenstok buiten de hole aantreffen, dienen zij omzichtig, bijvoorbeeld met een ballen-/stokkendoek, de vlaggenstok terug te plaatsen voordat zij hun spel voortzetten. Een golfhandschoen geldt daarbij niet als beschermend hulpmiddel, omdat u met die handschoen eenvoudig in uw gezicht kunt wrijven.

Geen harken in bunkers

Ter voorkoming van overdracht van het virus zijn alle harken uit de bunkers verwijderd. Spelers wordt gevraagd om hun sporen in de bunker zo goed mogelijk glad te strijken met hun voet of een clubhoofd.
Indien een speler bij het spelen van zijn bal in een bunker hinder heeft van oude gebruikssporen ten gevolge van ‘niet harken’, mag de speler zonder strafslag éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens Regel 14.2b en 14.2e. Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf.*

* Algemene straf: bij strokeplay 2 strafslagen, bij matchplay verlies van de hole.

 

door de Hareco vastgesteld op 19-6-2020

 

 

Plaatselijke Regels

Buiten de Baan (regel 18):

 • het gebied aan de overzijde van de sloot langs de holes 1, 2 en 3
 • het gebied dat wordt gemarkeerd door witte palen
 • de kunstgrasvelden, inclusief haar stenen begrenzingen en hekwerken

Intern Buiten de Baan:

 • bij het spelen van de holes 7/16 en 9/18 is het gebied van hole 8/17 gemarkeerd door witte palen Buiten de Baan
 • bij het spelen van hole 8/17 is het gebied van de holes 7/16 en 9/18 gemarkeerd door witte palen Buiten de Baan

Vaste Obstakels:

 • door palen ondersteunde bomen zijn Vaste Obstakels en moeten worden ontweken volgens regel 16.1
 • voor spelers van hole 6/15 is het hekwerk rond de afslagplaatsen van 7/16 en 9/18 en het gebied daarachter een Vast Obstakel en moet de bal bij belemmering daardoor gespeeld worden vanuit de droppingzone binnen een stoklengte vanaf de paal "DZ"
 • de rode en gele paaltjes die de hindernissen markeren zijn Vaste Obstakels

Onspeelbare verklaarde Bal hole 3/12:

 • wanneer je je bal achter hole 3/12, door de ligging tegen het OOB hek, onspeelbaar verklaart, (regel 19) mag de bal ook met één strafslag gespeeld worden vanuit de Droppingzone (binnen twee stoklengten vanaf de paal) “DZ”

Afslagmatten:

 • ballen mogen uitsluitend worden afgeslagen vanaf de vaste matten

Lichtmasten:

 • wanneer een bal een lichtmast raakt wordt de slag geannuleerd en moet de bal zonder straf opnieuw worden geslagen

Hindernissen (regel 17):

 • - uit de hindernissen die de vijvers betreffen op hole 1/10 en 8/17 mag niet gespeeld worden, handelen volgens regel 17.1b (verboden deze hindernissen te betreden)

Vervangen van Verloren Bal of bal OOB:

 • een verloren bal of een bal OOB mag met twee strafslagen worden vervangen op de fairway dichtbij de plek waar de bal verloren is, of OOB is gegaan, niet dichter bij de hole

Afstandsmeters:

 • hulpmiddelen anders dan om afstand te meten zijn niet toegestaan

Ground Under Repair:

 • uit gebieden aangemerkt als GUR mag niet gespeeld worden, handelen volgens regel 16.1

Straf bij overtreden van een plaatselijke regel:

 • bij matchplay verlies van de hole; bij strokeplay twee slagen

Voor Tijdelijke Plaatselijke regels, zie het mededelingenbord

Door de Hareco vastgesteld in februari 2019

Copyright © Golfclub Mariënweide