Skip to main content

plaatselijke regels

Buiten de baan (regel 18):

- Het gebied aan de overzijde van de sloot langs de holes 1, 2 en 3
- Het gebied dat wordt gemarkeerd door witte palen
- De kunstgrasvelden, inclusief haar stenen begrenzingen en hekwerken

Intern Buiten de Baan:
- Bij het spelen van de holes 7/16 en 9/18 is het gebied van hole 8/17 gemarkeerd door witte palen Buiten de Baan
- Bij het spelen van hole 8/17 is het gebied van de holes 7/16 en 9/18 gemarkeerd door witte palen Buiten de Baan

Vaste obstakels:
- Door palen ondersteunde bomen zijn Vaste Obstakels en moeten worden ontweken volgens regel 16.1
- Voor spelers van hole 6/15 is het hekwerk rond de afslagplaatsen van 7/16 en 9/18 en het gebied daarachter een Vast Obstakel en moet de bal bij belemmering daardoor gespeeld worden vanuit de Droppingzone binnen een stoklengte vanaf de paal “DZ”
- De rode en gele paaltjes die de hindernissen markeren zijn Vaste Obstakels

Onspeelbare Bal hole 3/12:
- Wanneer je je bal achter hole 3/12, door de ligging tegen het OOB hek, onspeelbaar verklaart (regel 19), mag de bal ook met één strafslag gespeeld worden vanuit de Droppingzone (binnen twee stoklengten vanaf de paal) “DZ”

Afslagmatten:
- Ballen mogen uitsluitend worden afgeslagen vanaf de vaste matten

Lichtmasten:
- Wanneer een bal een lichtmast raakt wordt de slag geannuleerd en moet de bal zonder straf opnieuw worden geslagen

Vervangen van Verloren Bal of bal OOB:
- Een verloren bal of een bal OOB mag met twee strafslagen worden vervangen op de fairway dichtbij de plek waar de bal verloren is, of OOB, niet dichter bij de hole

Hindernissen (regel 17):
- Uit de gele waterhindernissen op hole 1/10 en 8/17 mag niet gespeeld worden, handelen volgens regel 17.1d (verboden ze te betreden)

Regels tijdens hockeyen:
- Als op de hockeyvelden naast hole 4/13-, 5/14 en/of 8/17 wordt gehockeyd, worden de bijbehorende afslagplaatsen naar voren geplaatst tot bij de rood-witte paaltjes
- Je moet dan vanaf deze naar voren geplaatste paaltjes afslaan
- Als er op meer dan één veld gehockeyd wordt, en er dus meer dan één afslagplaats naar voren staat, is de baan niet meer Qualifying

Ground Under Repair:
- Uit gebieden aangemerkt als GUR mag niet gespeeld worden, handelen volgens regel 16.1

Straf bij overtreden van een plaatselijke regel:
- Bij matchplay verlies van de hole; bij strokeplay twee slagen

Voor Tijdelijke Plaatselijke regels, zie het mededelingenbord

mei 2021

 

Winterregel: Plaatsen en Bal schoonmaken

Met ingang van 1 november t/m 30 april geldt de Tijdelijke Plaatselijke Regel voor plaatsen op onze baan. Dit houdt in dat je in het algemeen gebied* de bal mag opnemen, schoonmaken en plaatsen. De afstand waarbinnen geplaatst moet worden is 15 cm of één kaartlengte.  (daarmee blijft de baan Qualifying)

*Algemeen gebied: Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve de overige vier gedefinieerde gebieden: (1) de afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole die je speelt, (2) alle hindernissen, (3) alle bunkers en (4) de green van de hole die je speelt.