Plaatselijke Regels

Buiten de Baan (regel 18):

 • het gebied aan de overzijde van de sloot langs de holes 1, 2 en 3
 • het gebied dat wordt gemarkeerd door witte palen
 • de kunstgrasvelden, inclusief haar stenen begrenzingen en hekwerken

Intern Buiten de Baan:

 • bij het spelen van de holes 7/16 en 9/18 is het gebied van hole 8/17 gemarkeerd door witte palen Buiten de Baan
 • bij het spelen van hole 8/17 is het gebied van de holes 7/16 en 9/18 gemarkeerd door witte palen Buiten de Baan

Vaste Obstakels:

 • door palen ondersteunde bomen zijn Vaste Obstakels en moeten worden ontweken volgens regel 16.1
 • voor spelers van hole 6/15 is het hekwerk rond de afslagplaatsen van 7/16 en 9/18 en het gebied daarachter een Vast Obstakel en moet de bal bij belemmering daardoor gespeeld worden vanuit de droppingzone binnen een stoklengte vanaf de paal "DZ"
 • de rode en gele paaltjes die de hindernissen markeren zijn Vaste Obstakels

Onspeelbare verklaarde Bal hole 3/12:

 • wanneer je je bal achter hole 3/12, door de ligging tegen het OOB hek, onspeelbaar verklaart, (regel 19) mag de bal ook met één strafslag gespeeld worden vanuit de Droppingzone (binnen twee stoklengten vanaf de paal) “DZ”

Afslagmatten:

 • ballen mogen uitsluitend worden afgeslagen vanaf de vaste matten

Lichtmasten:

 • wanneer een bal een lichtmast raakt wordt de slag geannuleerd en moet de bal zonder straf opnieuw worden geslagen

Hindernissen (regel 17):

 • - uit de hindernissen die de vijvers betreffen op hole 1/10 en 8/17 mag niet gespeeld worden, handelen volgens regel 17.1b (verboden deze hindernissen te betreden)

Vervangen van Verloren Bal of bal OOB:

 • een verloren bal of een bal OOB mag met twee strafslagen worden vervangen op de fairway dichtbij de plek waar de bal verloren is, of OOB is gegaan, niet dichter bij de hole

Afstandsmeters:

 • hulpmiddelen anders dan om afstand te meten zijn niet toegestaan

Ground Under Repair:

 • uit gebieden aangemerkt als GUR mag niet gespeeld worden, handelen volgens regel 16.1

Straf bij overtreden van een plaatselijke regel:

 • bij matchplay verlies van de hole; bij strokeplay twee slagen

Voor Tijdelijke Plaatselijke regels, zie het mededelingenbord

Door de Hareco vastgesteld in februari 2019

Copyright © Golfclub Mariënweide